تبلیغات
בخــــی بیــــــــــڪــــآر - نتیجه نظرسنجــی

تاحالا به مخت زده بری خود کشی کنــی؟
بیست و یکم آذر 92 ساعت 14:19:09
اره (همیشه)
48.65 درصد
(18 رای)
نه(مگه دیونم)
51.35 درصد
(19 رای)
شرکت کنندگان37 نفر