تبلیغات
בخــــی بیــــــــــڪــــآر - نتیجه نظرسنجــی
?which
یکم خرداد 93 ساعت 13:31:03
قـــرمـ ــزتــــه؟
48.98 درصد
(24 رای)
آبــ ـــی تـــه ؟
51.02 درصد
(25 رای)
شرکت کنندگان49 نفر